Ondersteuning

Decura biedt ondersteuning bij de verwerking van uw cliëntadministratie. Wij ontzorgen u door tijdelijke ondersteuning of door de cliëntadminsitratie volledig voor u uit te voeren. En wilt u ervan op aan kunnen dat uw zorgverantwoording 100% op orde is? Laat ons er dan eens vrijblijvend naar kijken. De wetten waaraan zorginstellingen moeten voldoen, zijn immers zo specifiek dat de kennis hiervan vaak ontbreekt, zelfs bij accountants.

WLZ

We geven niet alleen advies omtrent de regelgeving op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet (Jw) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg), maar bieden ook ondersteuning bij de uitvoering ervan. We zorgen ervoor dat het WLZ-formulieren voldoen aan alle administratieve verplichtingen en helpen desgewenst bij inkooptrajecten en aanbestedingen.


Copyright © 2021 Decura B.V. | Privacyverklaring
Copyright © 2021 Decura B.V.
Privacyverklaring
Webdesign & CMS by Downdijk